Gezondheidspas

burgers en advocaten,
een Europese alliantie

Teken De petitie Transparantie van het Covid-19-vaccin
286.624
ondertekenaars
+ 1 in 24 uur

Verzoekschrift
Transparantie van het Covid-19-vaccin


WIJ, bewuste en geïnformeerde burgers - die al verschillende schandalen hebben gezien die door Big Pharma zijn veroorzaakt - zijn van plan een paar eenvoudige en onbetwistbare principes te herinneren, bedoeld om de belangen van iedereen in het aangezicht van Covid te bevorderen. 19.

De urgentie van de strijd tegen het coronavirus rechtvaardigt niet alle vrijstellingen. De noodzaak om de economische machine nieuw leven in te blazen, mag de bevolking niet blootstellen aan onbepaalde bijwerkingen of onzekere voordelen, die alleen kunnen worden geverifieerd door transparantie van gegevens.

De verleiding van de autoriteiten om een vaccinatieverplichting in te voeren, zelfs via een vaccinatiepaspoort, mag niet ten koste gaan van de openbare vrijheden. Geheimhouding - zogenaamd zakelijk - en de ondoorzichtigheid van beslissingen van verre autoriteiten zijn bronnen van legitieme vragen en noodzakelijke controles.

Geconfronteerd met een onzekere baten-risicoverhouding, is er geen sprake van absolute straffeloosheid van vaccinfabrikanten. Transparantie vereist directe toegang tot gegevens om de geldigheid van de genomen beslissingen te verifiëren. Onze stemmen gaan luider om de Europese autoriteiten ter verantwoording te roepen.

Burgers en leden van het Europees Parlement moeten toegang krijgen tot:

 • Naar de volledige dossiers van handelsvergunningen die bekend staan als AMM (voorwaardelijk) voor vaccins, met name ingediend bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA);
 • Aankoopcontracten voor vaccins tussen de Europese Commissie en de belangrijkste vaccinfabrikanten;
 • De privileges die aan fabrikanten worden verleend om te zien dat hun verantwoordelijkheid door de gemeenschap wordt gedragen als hun producten defect zouden zijn.

We zijn geen proefkonijnen. Met onze gezinnen zijn wij de eersten die worden getroffen. We eisen dat deze elementen allemaal openbaar worden gemaakt. Als de Europese Commissie niet het spel van transparantie speelt, behouden we ons het recht voor om collectieve juridische stappen te ondernemen om de vereiste informatie te verkrijgen.

Als burgers die deze petitie hebben ondertekend, behouden we ons ook het recht voor collectieve juridische stappen te ondernemen om te worden beschermd tegen verplichte vaccinatie en in het bijzonder tegen het opstellen van een 'gezondheidspas' die de uitoefening van onze fundamentele vrijheden om de vaccinatie tegen Covid-19 te bewijzen.

Het project “Transparantie van het Covid-19-vaccin

Van de petitie tot het Europees burgerinitiatief
door collectieve actie

 • Minnelijk verzoek

  50.000 ondertekenaars

  Samenkomen en tellen om op besluitvormers te wegen door ze te bevrijden van het juk van lobby's. Drijf de politiek van angst uit en vervang het door de politiek van vertrouwen.

  From 50,000 petitioners, an amicable request for communication of documents will be initiated. It will aim to obtain the conditional marketing authorization (MA) files as well as the entire contracts with manufacturers (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson). This work is done free of charge by the team.

 • Gezamelijke actie

  250.000 ondertekenaars

  Handel, afgezien van de petitie, door middel van gerechtelijke stappen. Duw tegenstanders in hun tegenstrijdigheden om hun zaak te winnen tegen de ondoorzichtigheid van informatie.

  Van de 250.000 ondertekenaars van een petitie, zal collectieve actie worden aangeboden aan indieners die dat wensen, vooral als de Europese overheid niet het spel van transparantie heeft gespeeld.

  Bij het openen van de actie heeft elke indiener de mogelijkheid om te kiezen tussen:

  1. Blijf een eenvoudige ondertekenaar van de petitie (gratis);
  2. Of meld u aan voor collectieve actie voor transparantie van het Covid-19-vaccin (met bijdrage),
   en, optioneel, optreden tegen de gezondheidspas of zelfs de vaccinatieverplichting (met een extra bijdrage) die Europa voornemens is in te voeren.

 • Collectieve intelligentie

  500.000 ondertekenaars

  In de zaak Tobacco Papers kregen sigarettenfabrikanten de opdracht 80 miljoen pagina's aan documenten openbaar te maken. Door het werk van academici is deze berg aan informatie omgevormd tot bewijsmateriaal ten dienste van het algemeen welzijn.

  Om niet overweldigd te worden door de massa documenten, zullen we 500.000 indieners voorstellen om alle verkregen documenten te delen met de internationale wetenschappelijke gemeenschap.

  Op de Covid-19 verklaarde de ANSM (National Medicines Safety Agency in Frankrijk) dat het dossier voor een enkel vaccin « het equivalent van 33 ton en honderdduizenden pagina's » vertegenwoordigde.

 • Europees burgerinitiatief

  1.000.000 ondertekenaars

  Vaccinatie is slechts één mogelijkheid en andere vormen van ziektebestrijding, inclusief behandeling, inclusief generieke geneesmiddelen, mogen niet worden uitgesloten.

  We zullen voorstellen om een Europees burgerinitiatief te lanceren om de Europese Commissie een dubbele verplichting op te leggen:

  • Enerzijds eerlijke toegang tot alle bewezen behandelingen tussen EU-lidstaten,
  • Bied anderzijds de garantie dat er met Covid-19 geen vaccinatieverplichting zal zijn.

  Dit evenwicht is gericht op de Europese doelstellingen van eerbiediging van de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten (artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie).