Jag vill undvika “redan sett” -fel i läkemedelsfrågor